O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty Česká verze English version

Hlavní stránka | Datové soubory

Datové soubory

Datové soubory obsahují primární data pro další zpracování, nikoli výsledky analýz. Data jsou k dispozici zvlášť za jednotlivé vlny výzkumu.

Hlavní datový soubor

Hlavní datový soubor zahrnuje proměnné z CAPI a PAPI dotazníků. Dokumentace k hlavnímu datovému souboru obsahuje informace o šetřeném vzorku, postupu sběru dat, přípravě a čištění datových souborů včetně konstrukce vah.

Datové soubory z časových snímků

Proměnné z časových snímků pro děti a dospělé jsou k dispozici ve dvou samostatných datových souborech. Dokumentace k datům z časových snímků se věnuje podobě a vyplňování časových snímků pro záznam aktivit předchozího dne a struktuře výsledných datových souborů.

Datový soubor z kontaktních formulářů

Tyto datové soubory obsahují zejména údaje o časech a výsledcích kontaktu domácností ve vzorku. Dokumentace k souborům z kontaktních formulářů poskytuje přehled informací zjišťovaných v kontaktních formulářích, přibližuje konstrukci odvozených proměnných v souboru a pojednává také o zpracování údajů o domácnostech vyšetřených po internetu (CAWI).

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Fyziologický ústav Akademie věd ČR Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Technologická agentura ČR
O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty