O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty Česká verze English version

Hlavní stránka | Dotazníky

Dotazníky

Ve výzkumu Proměny české společnosti odpovídali respondenti na několik typů dotazníků. Ačkoli základním způsobem sběru dat byla osobní návštěva tazatele v domácnosti, dotazování bylo možné absolvovat i po internetu (CAWI, Computer-Assisted Web Interviewing).

CAPI dotazník pro domácnost

Vyplňoval jeden představitel domácnosti v osobním rozhovoru s tazatelem za pomoci počítače (Computer-Assisted Personal Interviewing). Dotazník pro domácnost zjišťoval základní údaje o jednotlivých členech domácnosti a charakteristiky domácnosti jako celku.

CAPI individuální dotazník

Vyplňovali dospělí členové domácnosti v osobním rozhovoru s tazatelem za pomoci počítače. Individuální dotazník obsahoval otázky týkající se osoby respondenta.

CAPI proxy dotazník

Vyplňovali dospělí členové domácnosti v osobním rozhovoru s tazatelem za pomoci počítače. Proxy dotazník obsahoval otázky týkající se dospělého člena domácnosti, s nímž nebylo možné vyplnit CAPI individuální dotazník.

PAPI dotazník pro dospělé

Papírový dotazník k samostatnému vyplnění (Paper-and-Pencil-Interviewing) pro dospělé členy domácnosti.

PAPI dotazník pro mladší děti

Papírový dotazník k samostatnému vyplnění pro děti v domácnosti ve věku 10 až 14 let.

Od třetího ročníku výzkumu byly verze pro mladší a starší děti sloučeny do jednoho dotazníku pro děti ve věku 10 až 17 let.

PAPI dotazník pro starší děti

Papírový dotazník k samostatnému vyplnění pro děti v domácnosti ve věku 15 až 17 let.

Od třetího ročníku výzkumu byly verze pro mladší a starší děti sloučeny do jednoho dotazníku pro děti ve věku 10 až 17 let.

Časový snímek pro dospělé

Papírový deníček pro záznam činností předchozího dne k samostatnému vyplnění pro dospělé členy domácnosti.

Časový snímek pro děti

Papírový deníček pro záznam činností předchozího dne k samostatnému vyplnění pro děti v domácnosti ve věku 10 až 17 let.

Další dotazové materiály

Ve druhém ročníku výzkumu zapisovali tazatelé odpovědi respondentů v testu verbální plynulosti (CAPI individuální dotazník) do speciálního záznamového listu. Ve druhém ročníku výzkumu mohli tazatelé využít pomocnou časovou osu pro vyplnění sekce zaměstnanecké historie (CAPI individuální dotazník).

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Fyziologický ústav Akademie věd ČR Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty