O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty Česká verze English version

Hlavní stránka | Odpovědi na časté otázky (FAQ)

Odpovědi na časté otázky (FAQ)

Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-PREVAL-II (2021)

O jaký výzkum se jedná?

Respondenti Proměn české společnosti se po roce opět zapojí do studie kolektivní imunity. Tentokrát respondenty kromě vyplnění dotazníku čeká i test na přítomnost a množství protilátek a buněčné imunity proti SARS-CoV-2. I přes opakované snahy o zjištění počtu osob s proběhlou infekcí SARS-CoV-2 máme stále omezené informace o reálném stavu přítomnosti protilátek a buněčné imunity proti tomuto viru. Cílem této studie je zjistit podíl osob, které se již setkaly s virem SARS-CoV-2, nebo osob, které podstoupily vakcinaci proti onemocnění covid-19 a získat tím informace o reálném stavu přítomnosti protilátek a přítomnosti buněčné imunity proti viru u osob s prokázanou infekcí a bez ní.

K čemu vyšetření slouží?

Šetření bude používat laboratorní metody (vyšetření krevní plazmy a kvantifikace buněčné imunity), nikoliv rychlotesty nebo PCR testy. Poskytnou tak vyšetřeným informaci o stavu jejich imunity, která by je jinak stála 500 až 1200 Kč (v případě buněčné imunity se nelze k vyšetření běžně dostat). Ministerstvo zdravotnictví si od studie slibuje zjištění ohledně imunity osob, které se setkaly s virem SARS-CoV-2, nebo které podstoupili vakcinaci proti onemocnění covid-19. Tato informace je klíčová pro rozhodování státu ohledně uznávání protilátek po prodělání nemoci.

Jak se do výzkumu zapojit?

Účastníci studie budou osloveni emailem nebo dopisem s nabídkou účasti. Po příchodu účastníka studie na místo odběru, budou předány poučenými pracovníky papírové informované souhlasy, souhlasy se zpracováním osobních údajů a dotazník. Účastníkům bude proveden odběr žilní krve. Vybrané skupině osob bude nabídnuta možnost hodnocení přítomnosti buněčné imunity. Informace o výsledku krevního testu budou účastníkům sděleny prostřednictvím SMS.

Součástí výzkumu bude dotazník, který bude zjišťovat chování během pandemie, pocit zdraví a postoje k vládním opatřením. Dotazník lze vyplnit ve webové verzi (odkaz přiložen ve zvacím emailu nebo dopisu) nebo v papírové verzi (po příchodu na odběr) a umožní výzkum dynamiky chování a postojů během pandemie covid-19.

Kdy a kde testování probíhá?

Měření hladiny protilátek probíhá v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. Odběry probíhají v areálu IKEMu, Vídeňská 1958/9, Praha 4, odběrové místo je v pavilonu S2. Průchod a průjezd k pavilonu S2 je přes Fakultní Thomayerovu nemocnici (viz mapa).

Na odběr se rezervujte online skrze odkaz, který naleznete v emailu nebo dopisu.

Pro pěší: Vystupte na zastávce „Ústav mateřství“ a následujte značení k pavilonu S2 přes Fakultní Thomayerovu nemocnici (viz mapa).

Pro auta: Pro vjezd do areálu využijte hlavní vjezdovou bránu Fakultní Thomayerovy nemocnice a dále se řiďte vyznačenou cestou v mapě. Parkování je možné u budovy S2 v IKEM.

Obr

Studie promořenosti populace virem SARS-CoV-2 – 2020

O jaký výzkum se jedná?

Testování na onemocnění COVID-19 bylo ukončeno 1. května 2020. Děkujeme všem účastníkům za zájem a spolupráci!

Vaše domácnost se po dobu pěti let účastnila našeho výzkumu Proměny české společnosti a spolupracovala s námi i na loňském výzkumu populačního zdraví. Tento výzkum je v mnohém unikátní, protože mapoval zdravotní situaci české populace několik měsíců před vypuknutím pandemie COVID-19. V současné době probíhá testování stejné populace na přítomnost protilátek proti COVID-19, které napovídají, jaký podíl populace nemoc prodělal bez příznaků, případně kolik lidí je v současné době nakaženo, aniž na sobě pozorovali nějaké příznaky nemoci. Jedná se o unikátní výzkum, který přináší výsledky, které jsou klíčové pro státní a akademické instituce. Informace, kolik lidí se s virem potkalo a neměli žádné příznaky, je v současnosti extrémně důležitá při rozhodování, jak mají vypadat efektivní epidemiologická opatření a jak současná restriktivní pravidla uvolňovat.

Podrobnějí si o současném pokračování Proměn české společnosti můžete přečít v Novinkách z výzkumu nebo v tiskové zprávě Sociologického ústavu AV ČR.

Jak se tato studie liší od současného plošného testování populace?

Tato studie je součástí plošného testování populace, které probíhá pod záštitou Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

V Praze je pro Vás však vyhrazeno speciální odběrové místo (pavilon IKEM), které není volně přístupné pro veřejnost, jež má o testování zájem. Mimopražským účastníkům studie proto doporučujeme absolvovat odběr v Praze, pokud je to možné.

Jak se do výzkumu zapojit?

Domácnosti, které se v předchozích 5 letech účastnily výzkumu Proměny české společnosti, kontaktuje telefonicky tazatel. Poskytne vám informace o výzkumu a průběhu testování a požádá vás také o vyplnění krátkého dotazníku po telefonu.

Tazatel vám zároveň předá unikátní identifikátor, s nímž poté navštívíte odběrové místo, kde vám bude odebrán vzorek krve z prstu.

POZOR ZMĚNA (24-04-2020 12:30): Aktuálně není plánovaný opakovaný odběr po 2 týdnech. O případném opakování odběru budeme respondenty informovat.

Jak se na odběrovém místě hlásit?

Odběrové místo IKEM

V pavilonu IKEM řeknete, že přicházíte ze studie Akademie věd ČR, a nahlásíte své jméno a příjmení a identifikátor, který Vám sdělí tazatel při telefonickém náboru do studie ve tvaru AVCV + 6místné číslo.

Odběrová místa mimo Prahu

Na odběrovém místě nahlásíte heslo IKEM, dále své jméno a příjmení a identifikátor, který Vám sdělí tazatel při telefonickém náboru do studie ve tvaru AVCV + 6místné číslo.

Kde a kdy testování probíhá?

Praha

Odběry se uskuteční v areálu Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), Vídeňská 1958/9, Praha 4. Odběrové místo je v pavilonu S5, jedná se o samostatný objekt vyhrazený pro tyto účely: INFORMACE O ODBĚRECH V IKEM

V areálu je možné parkovat.

Obr

Odběry budou probíhat od čtvrtka 23.4.2020 do čtvrtka 30.4.2020, TAKÉ O VÍKENDU. Otevírací doba je:

čtvtek 23.4. a pátek 24.4.: 9:00–14:00

sobota 25.4. a neděle 26.4.: 9:00–12:30

pondělí 27.4. až čtvrtek 30.4.: 8:00–15:30

Brno

V Brně budou umístěny dva odběrové stany – na Moravském náměstí a v Bohunicích u Univerzitního kampusu MU.

Moravské náměstí: plocha uprostřed náměstí

Obr

Bohunice, Univerzitní kampus MU (na rohu ulicí Kamenice a Netroufalky): parkoviště před univerzitním kampusem (možnost parkování u obchodního centra Campus Square: Netroufalky 770/16)

Obr

Odběry budou probíhat od pátku 24.4.2020 do čtvrtka 30.4.2020, TAKÉ O VÍKENDU. POZOR, stan v Univerzitním kampusu MU bude provozován do úterních 18:00 hodin, od středy 29.4.2020 pak bude v Brně otevřen pouze stan na Moravském náměstí.

Otevírací doba obou stanů: 8:00–18:00. V čase 8:00–10:00 budou stany přednostně vyhrazeny pro vyšetření osob starších 60 let.

Olomouc

V Olomouci busou umístěny dva odběrové stany před hypermarketem Globus vedle Olomouc City, Pražská 248/39, Řepčín (možnost parkování u obchodního centra Olomouc City, Pražská 255/41, Řepčín)

Obr

Odběry budou probíhat od pátku 24.4.2020 do pátku 1.5.2020, TAKÉ O VÍKENDU.

Otevírací doba obou stanů: 8:00–18:00. V čase 8:00–10:00 budou stany přednostně vyhrazeny pro vyšetření osob starších 60 let.

Litoměřice

V Litoměřicích bude umístěn jeden odběrový stan: ZAHRADA ČECH s.r.o., Na Vinici 948/13, vchod Jižní brána koridor k pavilonu G

Obr

Odběry budou probíhat od pátku 24.4.2020 do čtvrtka 30.4.2020, TAKÉ O VÍKENDU. POZOR, z důvodu naplnění kapacit bude stan v Litoměřicích otevřen pouze do úterý 28.4.2020 13:00!

Otevírací doba stanu: 8:00–18:00. V čase 8:00–10:00 budou stany přednostně vyhrazeny pro vyšetření osob starších 60 let.

Litovel, Uničov

V této lokalitě budou umístěny dva stany, jeden v městě Litovel, druhý v Uničově.

Litovel: prostor před supermarketem Billa, Příčná 1263/4

Obr

Uničov: vedle náměstí Osvobození, naproti domu Sadová 524

Obr

Odběry budou probíhat od pátku 24.4.2020 do pátku 1.5.2020, TAKÉ O VÍKENDU.

Otevírací doba obou stanů: 8:00–18:00. V čase 8:00–10:00 budou stany přednostně vyhrazeny pro vyšetření osob starších 60 let.

K čemu vyšetření tzv. rapid testem slouží?

Rapid-testem se detekuje přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2. Nelze jím detekovat časnou infekci, protilátky se objeví patrně po dvou týdnech od případné infekce.

Získám něco z účasti na výzkumu?

Řada lidí si klade otázku, zda COVID-19 neprodělali. Další se bojí, aby nenakazili své starší či zranitelné příbuzné. Použitý rychlotest zjišťuje přítomnost typů protilátek, které vypovídají o tom, že jste infekci prodělal v minulosti nebo že u vás onemocnění probíhá, i když nepozorujete žádné příznaky. Jeden komerční test na přítomnost protilátek v krvi stojí přibližně 1000–1500 Kč.

Jak se dozvím výsledek testu?

Výsledek bude možné získat přibližně do 20 minut na odběrovém místě.

Ideální je počkat si na výsledek testů na místě, ale pokud nebudete chtít čekat, můžete to na odběrovém místě nahlásit a výsledky Vám budou sděleny telefonicky. Pokud výsledky nebudou pozitivní, může to mít několik dní zpoždění. Pokud odejdete a výsledky budou pozitivní, budete diskrétně kontaktován(a) hygienickou stanicí.

Co se stane, pokud test v mé krvi odhalí přítomnost protilátek IgM, tedy akutní infekce?

V takovém případě budete vyzván(a) k provedení stěru biologického materiálu z horních cest dýchacích. Pokud na výsledky rychlotestu počkáte na odběrovém místě, sběr tam bude proveden. O výsledku tohoto vyšetření Vás bude informovat laboratoř, která vyšetření provede, nebo přímo krajská hygienická stanice. Pokud bude výsledek vyšetření ze stěru z horních cest dýchacích negativní, tak to znamená, že jste se s virem SARS-CoV-2 s největší pravděpodobností setkal(a) již dříve, ale již nejste nakažlivý(á) a není třeba dodržovat další zvláštní opatření. Pokud bude výsledek pozitivní, budete informováni o dalším postupu. Odborný zdravotnický personál vyhodnotí vhodný typ péče a poskytne poučení o základních opatřeních, aby se snížilo riziko šíření infekce na ostatní členy domácnosti. Akutní fáze infekce vyžaduje domácí izolaci. Váš zdravotní stav bude monitorován, dokud neodezní případné příznaky a opakované laboratorní testy na virus COVID-19 nebudou negativní.

Jak dlouho bude test trvat?

Po příjezdu na odběrové místo dostanete informaci o odběru a bude požádáni, abyste vyplnili krátký dotazník. Samotný odběr trvá okamžik, na vyhodnocení testu není třeba čekat.

Je možné, že se tímto vyšetřením přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2 nerozpozná?

Přestože je citlivost nabízeného testu relativně vysoká, může dojít k situaci, že přítomnost protilátek proti viru není rozpoznána. Proto je velmi důležité, abyste bez ohledu na výsledek testu při výskytu příznaků onemocnění COVID-19 konzultoval(a) svůj zdravotní stav se svým praktickým lékařem nebo krajským hygienikem.

Je vyšetření bolestivé?

Pro vlastní vyšetření je třeba získat vzorek kapilární krve z bříška prstu. Při tomto odběru bude porušena celistvost kůže, vyšetření tedy může být mírně bolestivé.

Proč dva odběry?

Množství protilátek se v krvi mění, je to nezbytné pro to, abychom si byli jistí, že jste nemoc prodělal(a) či neprodělal(a).

Budu muset hlásit své osobní údaje?

Jedná se o lékařský výzkum, při samotném vyšetření bude podobně jako u lékaře potřeba odevzdat některé osobní údaje. Tyto údaje bude mít k dispozici pouze zdravotnický personál a zdravotnické pracoviště, při statistickém vyhodnocování budou data anonymizována a nebude možné nikoho identifkovat. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) ve spolupráci s poskytovatelem zdravotních služeb, který provede vyšetření a povede k němu dokumentaci podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), studii vyhodnotí. Bližší informace k tomu jsou uvedeny na Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Nemohu se nakazit?

Zdravotnický personál bude mít ochranné prostředky a kontakt s ním bude minimalizován. Test neprobíhá v uzavřeném místě, ale ve venkovním prostoru, což snižuje možnost nákazy.

Může se zúčastnit můj partner/dospělé dítě/příbuzný žijící ve stejné domácnosti?

Ano, je to možné, ale pouze tehdy, pokud s nimi sdílíte domácnost a byli zaznamenáni v předchozím ročníku studie. Je nutné předem sdělit tazateli po telefonu, že se někdo další z Vaší domácnosti chce též zúčastnit studie, bude mu přidělen unikátní identifikátor.

Je nutné se objednat?

Není potřeba se předem objednat na testovací místo.

Dotazování mé domácnosti – 5. ročník (2019)

Moje domácnost se zúčastnila už čtyřikrát, proč i letos?

Zásadním přínosem výzkumu Proměny české společnosti je to, že zjišťuje, jak se vyvíjejí životní podmínky domácností v čase a jak se domácnostem daří překonávat různé problémy. Pokud bychom v roce 2019 vybrali nové domácnosti, získali bychom informace jen o stavu společnosti ve více časových okamžicích, ale ne o vývojových trendech. Díky dotazování stejných osob tak například zjistíme nejen to, jaký je podíl chudých domácností v roce 2018 a 2019, ale i kolik domácností pod hranici chudoby během roku spadlo a kolik se z ní naopak vymanilo.

Proto je důležité, abychom věděli, jak se Vám daří i letos. Čím déle ve výzkumu vydržíte, tím cennější jsou Vaše odpovědi. Také letos získáte za dotazování odměnu.

Pátý ročník výzkumu (2019) je navíc unikátní sociologicko-lékařskou studií, která přinese důležité informace o zdravotním stavu českých obyvatel a vlivu životních podmínek na zdraví.

Jak se dozvím, že moje domácnost byla vybrána pro výzkum?

Několik dní před návštěvou tazatele ve Vaší domácnosti obdržíte do schránky úvodní dopis, který obsahuje základní informace o výzkumu a průběhu dotazování ve Vaší domácnosti. Naleznete v něm také kontakty, na které se můžete obrátit v případě dalších dotazů nebo pokud si přejete domluvit konkrétní termín návštěvy tazatele. Spolu s dopisem obdržíte také informační leták.

Moje domácnost nebyla pro výzkum vybrána. Může se přesto zúčastnit?

Výzkum Proměny české společnosti má poskytnout co nejvěrnější obraz celé české společnosti. To je možné zaručit pouze tak, že dotazování provedeme jen v těch domácnostech, které byly předem náhodně vybrány. Žádnou další domácnost proto do výzkumu zařadit nemůžeme.

Jak byla moje domácnost vybrána?

Adresa Vašeho bytu byla náhodně vybrána z veřejně dostupné databáze Českého statistického úřadu Registr sčítacích obvodů a budov. Z každého regionu a obcí různých velikostí byly zvoleny desítky a stovky adres tak, aby výběr co nejpřesněji reprezentoval obyvatelstvo celé České republiky. Ve výsledném souboru dotázaných domácností bude Vaše domácnost zastupovat téměř 900 jí podobných domácností napříč celou zemí.

Kdo všechno z mé domácnosti se může výzkumu zúčastnit?

Výzkum je výjimečný tím, že se zabývá životní situací a postoji celých domácností. Proto nás v prvních 4 ročnících zajímaly zkušenosti a názory nejen všech dospělých členů domácnosti, ale také dětí starších 10 let.

V pátém ročníku (2019) požádáme o účast obvykle už jen jednoho dospělého člena domácnosti, nikoli děti.

Kde se dotazování uskuteční?

Nejčastěji probíhá dotazování v bytě vybraných domácností, ale je možné dohodnout schůzku například v kavárně či na jiném veřejném místě. V každém případě by měli být přítomni všichni členové Vaší domácnosti, kteří souhlasí s účastí.

Kdy mám tazatele čekat?

Dotazování v pátém ročníku výzkumu Proměny české společnosti probíhá od července do října roku 2019. Přesnější rozmezí návštěvy naleznete v úvodním dopise, který Vám byl zaslán poštou. S tazatelem si můžete domluvit datum návštěvy, které Vám bude vyhovovat.

Jak poznám tazatele?

Tazatel se prokáže tazatelským průkazem. Totožnost tazatele si můžete také ověřit na těchto kontaktech.

Mohu si domluvit termín návštěvy?

Kontaktujte agenturu, která bude provádět dotazování ve Vaší domácnosti, a domluvte si termín, který Vám bude vyhovovat. Po první návštěvě tazatele se můžete domluvit také přímo s ním.

Jak bude dotazování probíhat?

V pátém ročníku (2019) bude dotazování trvat přibližně jednu hodinu. V domácnosti bude k účasti v šetření vyzván obvykle již jen jeden dospělý člen, s nímž tazatel vyplní dotazník na počítači a předá mu také papírový dotazník k samostanému vyplnění.

Na co se budete ve výzkumu ptát?

Zajímají nás Vaše zkušenosti, názory a postoje týkající se rodinného a pracovního života, bydlení či zdraví. Zeptáme se tak například, jak jste spokojeni se svým současným bydlením, jestli máte dostatek času pro rodinu či pro práci či jak hodnotíte své zdraví.

Nechci se výzkumu zúčastnit. Mohu přihlásit někoho za sebe?

Pokud byla Vaše domácnost vybrána, je pro nás nenahraditelná. Nemůžeme proto dotazovat žádnou jinou domácnost místo ní.

Odměny za účast – 5. ročník (2019)

Jaká je odměna za účast?

Za účast obdrží Vaše domácnost finanční odměnu převodem na účet. Výše odměny činí v pátém ročníku šetření (2019) 600 Kč.

Na jaké charitativní projekty mohu poukázat svoji odměnu?

V prvních čtyřech ročnících výzkumu bylo možné nechat převést odměnu za účast na charitativní účely:

Pomocné tlapky: Tato obecně prospěšná společnost se zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů pro tělesně postižené.

Cesta domů: Toto občanské sdružení poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují.

Lékaři bez hranic: Tato mezinárodní humanitární organizace poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí v téměř 70 zemích světa.

Dětské oddělení Nemocnice na Bulovce: Toto pracoviště pečuje o děti od novorozeneckého věku do 19 let.

Budou ještě nějaké další odměny?

Po skončení každého ročníku výzkumu náhodně vybereme několik domácností, které získají hodnotné ceny.

Účastníkům prvního ročníku jsme v červnu 2016 rozdali dárkové poukazy v celkové hodnotě 80 000 Kč.

Mezi účastníky druhého ročníku jsme v červnu 2017 rozdělili dárkové poukazy v celkové hodnotě 60 000 Kč a odměny ve stejné výši obdržely i domácnosti z třetího ročníku v červnu 2018.

Ochrana údajů – 5. ročník (2019)

Jak bude nakládáno s mými odpověďmi?

Vaše odpovědi i výsledky analýz ze vzorků krve budou naprosto anonymní. Všechny informace, které nám poskytnete, budou hromadně zpracovány na počítači společně s odpověďmi tisíců dalších účastníků výzkumu. Je vyloučeno jakékoli zneužití osobních informací.

Co budete dělat s mými osobními údaji?

Veškeré osobní údaje, které nám pro výzkum poskytujete, jsou bezpečně uloženy odděleně od odpovědí z dotazníků a výsledků krevní analýz a použijeme je zejména k tomu, abychom Vás mohli požádat o spolupráci také v dalších letech, informovat Vás o výsledcích slosování o ceny a kontrolovat práci tazatelů.

Podrobnosti o účelu a způsobu zpracování osobních údajů ve výzkumu se dočtete v sekci Ochrana osobních údajů.

O výzkumu – 5. ročník (2019)

Co je tématem výzkumu a čemu slouží?

Cílem výzkumu je získat dosud chybějící informace o životních podmínkách a postojích českých domácností, které budou sloužit rozvoji vědy i zlepšování situace v naší zemi. Přečtěte si, čím je výzkum Proměny české společnosti výjimečný a  čemu bude sloužit.

Co znamená, že je výzkum panelový?

Někde můžete narazit na jméno výzkumu ve spojení se slovem panelový. Tento termín se používá pro šetření, v nichž se výzkumníci opakovaně vracejí stále ke stejným lidem, aby zjistili, jak se jim daří v průběhu času.

Kdo organizuje výzkum?

Výzkum Proměny české společnosti pořádal v prvních čtyřech ročnících Sociologický ústav Akademie věd ČR, CERGE-EIFakulta sociálních studií Masarykovy univerzity.

Na pátém ročníku se podílí Sociologický ústav Akademie věd ČR, Fyziologický ústav Akademie věd ČRInstitut klinické a experimentální medicíny (IKEM). Nejedná se tedy o komerční, ale o akademický/vědecký výzkum.

Dotazování v domácnostech provádí společnosti MEDIANSTEM/MARK.

Kde si vzal výzkum inspiraci?

Vzorem pro výzkum jsou úspěšná panelová šetření domácností ve Velké Británii, Německu nebo Austrálii s více než desetiletou historií. Česká republika se tak nyní zařadí po bok zemí, kde podobné výzkumy slouží k lepšímu poznání potřeb obyvatel a vytváření účinných sociálních politik.

Kolik domácností se výzkumu zúčastní?

V prvním ročníku výzkumu Proměny české společnosti v roce 2015 jsme získali odpovědi od 5 212 domácností. Všechny tyto domácnosti jsme v roce 2016 opět požádali o spolupráci a zapojilo se 4 147 z nich. Ve třetím roce výzkumu (2017) pak s námi setrvalo 3 616 domácností a ve čtvrtém (2018) 3 188 domácností.

Jak dlouho výzkum potrvá?

Výzkum bude mít celkem 5 ročníků: 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019. Domácnosti vybrané pro výzkum proto o spolupráci požádáme v každém z uvedených let.

Kdo bude údaje z výzkumu používat?

Data z výzkumu budou sloužit českým, ale také zahraničním vědcům. Seznamte se s vědeckými institucemi, který výzkum připravily a které budou jedním z prvních uživatelů dat.

Výsledky budou nabízeny k použití také orgánům veřejné správyneziskovým organizacím. Jejich zástupci potřebují ke svému rozhodování řadu informací o současné situaci a potřebách obyvatel. Výzkum Proměny české společnosti bude jedinečným zdrojem těchto informací. Výstupy z výzkumu budou k dispozici také novinářům a všem zájemcům z řad široké veřejnosti.

Kde se dozvím o výsledcích výzkumu?

O výsledcích výzkumu budou průběžně informovat tyto internetové stránky.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Fyziologický ústav Akademie věd ČR Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Technologická agentura ČR
O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty