O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty Česká verze English version

Hlavní stránka

Proměny české společnosti

Panelové šetření

Proměny české společnosti patří k nejvýznamnějším výzkumům české společnosti v historii. Zajímá se o životní podmínky, zkušenosti a postoje celých domácností v průběhu let 2015 až 2019. Prvního ročníku výzkumu se v roce 2015 zúčastnilo více než 5 000 českých domácností a přes 3 100 z nich do výzkumu přispělo i následující tři ročníky. O spolupráci budou tytéž domácnosti požádány i v roce 2019, aby se zapojily do unikátní studie zdravotního stavu českých obyvatel.

Poznatky z výzkumu využijí nejen vědci, ale mohou se o ně opřít také zákonodárci a zástupci veřejné správy při svém rozhodování. Podpoří informovanost novinářů a budou k dispozici i široké veřejnosti. Výzkum všem těmto skupinám umožní zjistit, s jakými problémy se ve svém životě setkávají obyvatelé České republiky a jak by bylo možné tyto problémy řešit.

Budeme vás informovat

prostřednictvím tohoto webu nejen o výsledcích výzkumu, ale najdete zde také základní údaje o jeho tématech a cílech, pořádajících institucíchvýzkumném týmu.

Domácnosti, které byly požádány o spolupráci na výzkumu, zde získají veškeré důležité kontakty na agentury provádějící dotazování, odpovědi na časté otázky a informace o významu a přínosech výzkumu.

Aktuálně

Aktualita k výzkumuProměny české společnosti nekončí! Navážeme v letošním roce
6. 2. 2023

Covidové testování a dotazování respondentů výzkumu Proměny české společnosti loni dospělo ke zdárnému konci. Závěrečný report projektu s názvem Kumulativní efekty sociálního znevýhodnění na zdraví a …

Aktualita k výzkumuTestování na onemocnění COVID-19 bylo ukončeno
4. 5. 2020

V pátek 1. května byli otestováni poslední respondenti výzkumu Proměny české společnosti na onemocnění COVID-19 v Olomouci, o den dříve v Praze a dalších městech republiky. Děkujeme všem zúčastněným …

Aktualita k výzkumuStaňte se součástí testování populace na onemocnění COVID-19
23. 4. 2020

Pokud patříte k respondentům výzkumu Proměny české společnosti, pravděpodobně Vás v následujících dnech telefonicky oslovíme k účasti v rozsáhlé studii zjišťující výskyt onemocnění COVID-19 v české …

všechny aktuality

Sociální sítě

Facebook Proměny české společnosti Facebook Proměny české společnosti

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Fyziologický ústav Akademie věd ČR Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Technologická agentura ČR
O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty