O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty Česká verze English version

Hlavní stránka | Kdo výzkum pořádá

Kdo pořádá výzkum Proměny české společnosti

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

SOÚ AV ČR, v.v.i., rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy i výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie a genderová studia. SOÚ AV ČR, v.v.i., podporuje a rozvíjí také nezávislý výzkum veřejného mínění a archivaci kvantitativních a kvalitativních dat.

SOÚ AV ČR, v.v.i., je plně integrován do mezinárodní vědecké spolupráce, aktivně participuje na řadě evropských i mezinárodních vědeckých programů i projektů a je zapojen do výměny vědeckých informací mezi institucemi v různých zemích.

Web: http://soc.cas.cz

Fyziologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

Ústav se zabývá výzkumem oblasti normální i patologické fyziologie, soustředí se především na studium mechanismů vzniku závažných onemocnění člověka jako např. cévní a mozkové příhody, ischemická choroba srdeční, diabetes, dědičné metabolické poruchy a neurodegenerativní onemocnění.

Web: http://www.fgu.cas.cz

Fyziologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) je největší superspecializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice. Už více než 45 let se zaměřuje na léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantace orgánů, diabetologii a léčbu poruch metabolismu se spádovostí celé České republiky.

Web: http://www.ikem.cz

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Fyziologický ústav Akademie věd ČR Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty