O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty Česká verze English version

Hlavní stránka | Kontaktní materiály

Kontaktní materiály

Výzkum byl ve všech ročnících respondentům předem písemně ohlašován pomocí několika kontaktních materiálů.

Avizní dopis

Avizní dopis obdržely domácnosti poštou krátce před spuštěním sběru dat v daném výběrovém bodě. Avizní dopis poskytoval základní informace o zaměření výzkumu a jeho organizátorech, seznamoval domácnost s průběhem dotazování, dával záruku anonymity a uváděl kontaktní informace na příslušnou výzkumnou agenturu. Od druhého ročníku obsahovaly dopisy také přehled výherců slosování o ceny z domácností zúčastněných v předchozím roce.

Informační leták

Informační letáky obdržely domácnosti společně s avizním dopisem. Cílem informačního letáku pro první ročník výzkumu bylo přiblížit respondentům význam a cíle výzkumu, jeho vybrané tematické okruhy a praktické možnosti využití poznatků. Informační letáky zasílané od druhého ročníku obsahovaly vyhodnocení vybraných otázek z předchozího ročníku.

Navštívenka

Navštívenky zanechávali tazatelé ve schránkách, pokud se jim při pokusu o kontakt domácnosti nepodařilo nikoho zastihnout. Do navštívenky vepsali tazatelé informace o času provedení současné a příští návštěvy a svůj kontaktní telefon. Navštívenky měly ve všech ročnících výzkumu stejnou podobu.

Děkovka

Kartičky s poděkováním za účast ve výzkumu a kontaktními údaji příslušné agentury a tazatele obdržela domácnost po skončení dotazování. Děkovky měly ve všech ročnících výzkumu stejnou podobu.

Dopisy obcím a policii

V prvním ročníku výzkumu byla před zahájením sběru dat oznámena realizace výzkumu starostům obcí, v nichž byly vybrány adresy domácností pro dotázání. Dopisy, zaslané běžnou i elektronickou poštou, obsahovaly základní údaje o organizaci výzkumu a průběhu dotazování a prosbu o spolupráci při informování obyvatel včetně příkladu zprávy pro lokální média. Dopisy byly připraveny zvlášť pro velké obce, v nichž šetřily výběrové body obě agentury, a pro malé obce, v nichž dotazování prováděla jen jedna z agentur. V prvním roce byla rovněž obeslána krajská ředitelství policie s prosbou o předání zprávy o konání výzkumu jednotlivým obvodním oddělením.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Fyziologický ústav Akademie věd ČR Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Technologická agentura ČR
O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty