O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty Česká verze English version

Hlavní stránka | Novinky z výzkumu | Proč se nebát dotazování

5. 10. 2015 – Proč se nebát dotazování

Do výzkumu Proměny české společnosti se k začátku října 2015 zapojilo už 3 000 českých domácností. Řada z nich vstupovala do dotazování s různými obavami. Ve většině případů však naši respondenti zjistili, že tyto obavy byly zbytečné. Z čeho měli nejčastěji strach a jak jsme jim pomohli jejich obavy překonat?

Budou se ptát na mé soukromí…

Výzkum se skutečně zajímá o údaje o Vašem životě, nežádáme Vás ale o žádné podrobné a přílišně citlivé informace o Vašem zdraví, finanční situaci a podobně. Když se Vás ptáme na Vaše bydlení, vzdělání nebo zaměstnání, jde o podobné otázky, jako zodpovídáte například při registraci k užívání nejrůznějších internetových služeb. Navíc pokud se Vám při dotazování bude jakákoli otázka zdát příliš citlivá, nemusíte odpovídat.

Budou mě stále obtěžovat…

Výzkum se bude v dalších 3 letech opakovat, respondenty tedy oslovíme ještě třikrát vždy s ročním odstupem. Každý rok Vám dotazování zabere 1 až 2 hodiny podle velikosti Vaší domácnosti. V mezidobí Vám otázky klást nebudeme. Jen Vás například kontaktujeme, pokud se zúčastníte slosování o ceny a zvítězíte, nebo Vám popřejeme hezký vstup do nového roku.

Informace o mně budou veřejně přístupné…

Data z výzkumu sice budou zveřejněna, aby je mohli využívat i další výzkumníci mimo vědecký tým výzkumu, studenti či novináři, ale nebudou obsahovat Vaše jména, kontakty a další podrobné informace. Ve výzkumu se Vás například ptáme na Vaše konkrétní povolání, zveřejníme však jen obecnou informaci o typu zaměstnání. Nikdo se tak podle zveřejněných údajů nedozví, ke komu skutečně patří.

Budou chtít moje identifikační údaje…

O Vaše kontaktní údaje Vás požádáme, ale nikde se neobjeví. Žádáme Vás o ně, abychom Vás mohli kontaktovat s prosbou o účast i příští rok. A také abychom mohli telefonicky zkontrolovat, že tazatel ve Vaší domácnosti postupoval tak, jak měl.

Budou chtít ke mně domů…

Dotazování se nejčastěji odehrává v prostředí domova respondentů. S tazatelem se můžete domluvit i na jiném místě (kavárna…), ale většina respondentů zjistí, že nejpříjemnější je pozvat tazatele k sobě domů. Všichni tazatelé pracující na výzkumu jsou dlouhodobými pracovníky agentur MEDIAN a STEM/MARK a jejich spolehlivost je prověřena. Prokáží se Vám tazatelským průkazem s fotografií a číslem a jejich identitu si vždy můžete u agentur ověřit.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Fyziologický ústav Akademie věd ČR Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Technologická agentura ČR
O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty