O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty Česká verze English version

Hlavní stránka | Novinky z výzkumu | Respondenti pomáhají charitám

13. 10. 2015 – Respondenti pomáhají charitám

Odměna za účast ve výzkumu Proměny české společnosti může pomoci na mnoha místech. Finanční poděkování za účast si mohou domácnosti ponechat jako přilepšení rodinného rozpočtu nebo ho poukázat na charitativní účely. Tuto možnost dárcovství využilo do dnešního dne téměř 200 domácností.

Na které charitativní projekty mohou respondenti přispět?

Obr

Pomocné tlapky – Tato obecně prospěšná společnost se zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů pro tělesně postižené. Vycvičené psy předává zejména těm, kteří jsou zcela nebo částečně upoutáni na invalidní vozík, ale i lidem nevidomým, pacientům se záchvatovými onemocněními a lidem s kombinovaným onemocněním.

Obr

Cesta domů – Toto občanské sdružení poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Usiluje také o zásadní zlepšení péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny v České republice.

Obr

Lékaři bez hranic – Tato mezinárodní humanitární organizace poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí v téměř 70 zemích světa. Pomáhá lidem v nouzi, obětem přírodních katastrof, katastrof způsobených lidským přičiněním nebo obětem ozbrojených konfliktů.

Obr

Dětské oddělení Nemocnice na Bulovce – Toto pracoviště pečuje o děti od novorozeneckého věku do 19 let. Ročně hospitalizuje okolo 1600 dětských pacientů a 1000 – 1100 doprovázejících rodičů. Na ambulancích ošetří ročně 20 – 25 tisíc dětí.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Fyziologický ústav Akademie věd ČR Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Technologická agentura ČR
O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty