O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty Česká verze English version

Hlavní stránka | Novinky z výzkumu | Účast respondentů výzkumu Proměny české společnosti ve studii kolektivní imunity proti SARS-CoV-2

26. 4. 2020 – Účast respondentů výzkumu Proměny české společnosti ve studii kolektivní imunity proti SARS-CoV-2

Ve čtvrtek 23. března odstartovalo testování promořenosti populace nemocí covid-19 v České republice. Součástí studie SARS-CoV-2-CZ-Preval je kromě testování dobrovolníků ve vybraných oblastech též testování vzorků respondentů dlouhodobých výzkumů Českého statistického úřadu a Sociologického ústavu Akademie věd ČR. O nemoci covid-19 nám chybějí základní údaje o jejím šíření a průběhu. Odborná veřejnost potřebuje údaje například o prevalenci bezpříznakových jedinců, kteří prodělali nemoc. Ke zjištění této informace (a mnoho dalších) osloví Sociologický ústav AV ČR v posledních dvou dubnových týdnech 2 000 respondentů výzkumu Proměny české společnosti.

Spolupráce s těmito respondenty se v současné situaci jeví jako nesmírně cenná. Síť domácností, kterou jsme v roce 2015 vytvořili a kterou se nám podařilo pět let udržovat, pokrývá celou Českou republiku. Vedle výzkumů zaměřených na konkrétní oblasti (Praha, Brno, Olomouc, Litovel a další) tak budeme díky našemu výzkumu schopni měřit míru promořenosti v různých místech ČR. Kromě toho náš výzkum pokrývá nejrůznější skupiny obyvatel, za pět let dotazování máme o respondentech velké množství informací, které nám mohou dále pomoci ve zjišťování, jak a které skupiny byly zasaženy virem SARS-CoV-2.

Od jiných součástí (kohort) studie SARS-CoV-2-CZ-Preval se výzkum Proměny české společnosti odlišuje tím, že respondenti chodí na test na protilátky na základě telefonického oslovení, nejedná se o samovýběr. Zahraniční vědci poukázali na nevýhody výzkumného designu založeného čistě na dobrovolnosti – lidé, kteří vědomě přišli do styku s virem, mají větší tendenci zúčastnit se testování na protilátky, což může zkreslovat výsledky šetření. Tyto osoby mohou doporučovat studii známým ze svého okolí, kteří též byli vystaveni viru. Následkem je vytváření shluků pozitivních případů v datech. Je tudíž výhodné pro takto rozsáhlou studii mít součást, jejíž účastníci byli náhodně vybráni, a následně ji porovnat s výsledky sběru opřeného o dobrovolníky.

Naše stálé respondenty osloví telefonicky tazatelé, přičemž je nasměrují na nejbližší odběrové místo. V Praze je vyhrazeno speciální odběrové místo, které není přístupné veřejnosti, na odběrových místech mimo Prahu se respondenti prokazují heslem (na odlišení od dobrovolníků). Na odběrovém místě bude respondentovi odebrána kapka krve z prstu. Tzv. rapid-testem se detekuje přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2. Nelze jím detekovat časnou infekci, protilátky se objeví patrně po dvou týdnech od případné infekce. Výsledek testu je do 20 minut. Pokud je pozitivní, následuje test na akutní infekci. Ten se provádí stěrem z horních cest dýchacích. Pokud je výsledek u respondenta(y) na akutní infekci negativní, znamená to, že s nejvyšší pravděpodobností se s virem SARS-CoV-2 setkal(a), ale již není nakažlivý(á) a má vytvořený protilátky. Akutní fáze infekce vyžaduje domácí izolaci.

Kromě testu na protilátky náš výzkum zahrnuje též telefonický dotazník. Tento dotazník zjišťuje informace o chování respondenta během pandemie (kontakt s blízkými, preventivní opatření, spánkový režim) a postoje k vládním opatřením proti šíření viru. Data z testování na protilátky budou po anonymizaci propojena s daty z dotazníku. Tímto způsobem můžeme například zjistit to, jakým způsobem přistupují k viru již imunní osoby.

Stejně jako v minulém roce se na výzkumu podílejí Sociologický ústav AV ČR, Fyziologický ústav AV ČR, Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) a agentury STEM/MARK, a. s,. a MEDIAN, s. r. o. Výzkum garantuje Akademie věd České republiky a financuje Technologická agentura ČR. Výzkum je součástí tzv. studie kolektivní imunity, za niž odpovídá Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Fyziologický ústav Akademie věd ČR Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Technologická agentura ČR
O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty