O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty Česká verze English version

Hlavní stránka | Přístup k materiálům

Přístup k materiálům

Všechny materiály k výzkumu Proměny české společnosti jsou uloženy v Českém sociálněvědním datovém archivu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Soubory jsou zveřejňovány přibližně jeden rok po ukončení sběru dat příslušné vlny.

Přístup k materiálům je poskytován on-line prostřednictvím datového katalogu NESSTAR: ČSDA => Česky => České panelové šetření domácností (CHPS)

V katalogu jsou uloženy následující soubory a dokumenty:

  • dotazníky: CAPI dotazník pro domácnost, CAPI individuální dotazník, CAPI proxy dotazník, PAPI dotazník pro dospělé, PAPI dotazníky pro starší (15 až 17 let) a mladší (10 až 14 let) děti, časový snímek pro dospělé, časový snímek pro děti ve věku 10 až 17 let,
  • kontaktní materiály: avizní dopis, informační leták, navštívenka, děkovka, dopisy policii a obcím,
  • datové soubory: data z CAPI a PAPI dotazníků, data z časových snímků pro dospělé a děti, data z kontaktních formulářů,
  • dokumentace: dokumentace k hlavnímu datovému souboru (proměnné z CAPI a PAPI dotazníků), dokumentace k datům z časových snímků, dokumentace k datům z kontaktních formulářů.

Neregistrovaným uživatelům umožňuje katalog stahovat dotazníky, kontaktní materiály a dokumentaci k výzkumu a v datové části procházet znění jednotlivých otázek a odpovědí spolu s frekvencemi jednotlivých odpovědí. Registrovaní uživatelé mohou provádět v katalogu jednoduché analýzy a stahovat datové soubory.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Fyziologický ústav Akademie věd ČR Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Technologická agentura ČR
O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty