O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty Česká verze English version

Hlavní stránka | Tiskové zprávy | Začíná unikátní výzkum proměn české společnosti

24. 6. 2015 – Začíná unikátní výzkum proměn české společnosti

Na začátku července odstartuje šetření, které přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti. Více než 10 tisíc domácností ze všech krajů bude osloveno, aby svými odpověďmi zastupovaly obyvatele České republiky v novém výzkumu Proměny české společnosti. Čtyřleté šetření, za nímž stojí vědci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity, se stane jedinečným zdrojem informací o životních podmínkách a postojích českých domácností i jejich vyhlídkách do budoucna.

Nové odpovědi i překvapivé souvislosti

Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání a je možné jejich situaci nějak zlepšit? Co omezuje mladé Čechy a Češky při zakládání rodiny a jaké změny na trhu bydlení by jim tento krok usnadnily? Jak dopadají dílčí ekonomické krize na životní standard domácností, koho zasáhnou nejvíce a na které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální politika? Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom potýkají? Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim to ulehčit? Jsou děti v názorech na politiku podobné svým rodičům, nebo je nová generace úplně jiná než ta předchozí? „Na rozdíl od dřívějších šetření se výzkum Proměny české společnosti zajímá o chování a názory všech členů domácnosti a bude sledovat, jak se situace rodin mění v čase. Díky tomu můžeme zaplnit mezery v současných znalostech o české společnosti a mimo jiné přispět k efektivnějšímu vytváření sociálních politik,” říká jedna z autorek výzkumu doc. Dana Hamplová ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.

Na výzkumu, který navazuje na úspěšnou tradici obdobných šetření v zahraničí, se podílejí ekonomové, sociologové, politologové i demografové. „Tematická pestrost šetření umožní zkoumat, jak na domácnosti dopadají velké společenské události, i objasnit překvapivé skutečnosti každodenního života. Víme například, že ženatí muži a vdané ženy žijí déle, ale otázkou je proč. Zajímá nás ale i to, co vše lidé zvažují při tak závažném životním kroku, jako je koupě domu, a zda se někdy nerozhodují poněkud ukvapeně,” doplňuje Hamplová. Výzkum bude sloužit nejen českým a zahraničním vědcům, ale jeho výstupy budou nabízeny k použití také neziskovým organizacím, orgánům státní správy či novinářům. Zájemci z řad široké veřejnosti se budou moci s aktuálními zjištěními seznámit na webu promenyceskespolecnosti.cz.

Za rozhovor odměna

Náhodně vybrané domácnosti navštíví od července do začátku listopadu vyškolení tazatelé agentur MEDIAN a STEM/MARK. S dospělými členy domácnosti proberou v osobním rozhovoru jejich postoje, názory, zkušenosti, současnou životní situaci i plány do budoucna. Formou krátké ankety se mohou zapojit také nezletilí členové domácnosti. Stejně jako v jiných výzkumech obou agentur bude přísně dbáno na anonymitu odpovědí.

Účast v šetření bude spojená s finanční odměnou. „Uvědomujeme si, že lidé jsou někdy přehlceni výzkumy. Ale tento je opravdu důležitý, a proto dostanou domácnosti za hodinu až dvě vyplňování dotazníků odměnu. Mohou se přitom účastnit až 4 roky. A kromě toho budeme ve slosování rozdávat další zajímavé ceny,” upřesňuje ředitel agentury STEM/MARK Jan Tuček. Domácnosti budou mít také možnost poukázat svoji odměnu na charitativní účely podle vlastního výběru.

Kontaktní osoba

Mgr. Michaela Röschová

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 361/1
110 00, Praha 1

e-mail: michaela.roschova@soc.cas.cz
tel.: +420 210 310 204 

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Fyziologický ústav Akademie věd ČR Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Technologická agentura ČR
O výzkumu Aktuality Časté dotazy (FAQ) Kontakty